Synergus pallidipennis er inkvilin og danner ikke egne galler. Den parasitterer gallen til Cynips divisa. I Norge følger arten trolig utbredelsen til verten.

Kjennetegn

Hunn: Antennene er brune med 14 antenneledd. Første antenneledd (scapus) er tykt og mørkt ved basis. Andre antenneledd (pedicellus) er langt, mens tredje antenneledd er noe tykkere. Hodet er svart. Munndelene er mørkebrune. Mellomkroppen er svart og ruglete med full lengde på notauliene og halv til 3/4 lengde på midtfura. Mesopleuron har en langsgående struktur. Beina er gule, men mørkere ved hoftene. Vingene har lyse ribber og jevn behåring og en lukket radialcelle. Bakkroppen er mørkebrun og tydelig punktuert. Lengde 2,5–2,8 mm.

Hann: Ligner hunnen, men har 15 antenneledd. Lengde ca. 3,0 mm.

Vertsforhold

Registrert vert er Cynips divisa.

Utbredelse

Finnes trolig der verten er utbredt i Norge. Registrerte funn på Østlandet.

Forvekslingsarter

Det hersker stor usikkerhet om artsfordelingen i slekten Synergus, og mange arter lar seg ikke skille ved DNA-strekkoding. Det er åpenbart behov for en revisjon og dypere studier på denne artsgruppen.