Karakterer som er typiske for slekten Saphonecrus er følgende: langt pronotum, bakkroppsledd 2–3 er smeltet sammen til et stort hovedsegment, petiolen har langsgående furer, notaulier er ufullstendige og svake, radialcelle er åpen, hunnene har 13 antenneledd og hannene har 14 antenneledd (noen ganger 15).