Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 176
Limniske 0
Terrestriske 176
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 74
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Bilder