Vepser: Andricus quercusramuli.

Andricus quercusramuli har to generasjoner som begge har særegne galler på eik. Vintergallen dannes i knopper hvor to tredeler er skjult av knoppskjell. Sommergallen utvikles i blomsterraklene og danner en gall som etterhvert ligner en bomullsdott på greina. I Norge er arten fåtallig, men utbredt på Sør- og Østlandet. 

Andricus quercusramuli (Linnaeus 1761)
Creative Commons Attribution | Arnstein Staverløkk | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.