Stilkvepser: Synergini.
  • Creative Commons Attribution Share-alike | Arnstein Staverløkk
Synergini
Creative Commons Attribution | Arnstein Staverløkk | Norsk institutt for naturforskning