Vepser: Andricus quercusradicis.

Andricus quercusradicis danner en gall i barken på eik, ved overgangen mellom stamme og rot, som ser ut som en trøffel eller kreftsvulst. Denne gallen kan ha en korkaktig konsistens, og består av mange titalls larvekammer. I Norge er arten registrert nord til Sogn.

Andricus quercusradicis (Fabricius 1798)
Creative Commons Attribution | Arnstein Staverløkk | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.