Vepser: Andricus sieboldi.

Andricus sieboldi har to generasjoner. Vintergallen dannes i barken på eik ved treets basis og ser ut som vorter eller nagler i barken. Arten opptrer oftest på unge eiketrær ved basis av stammen og på greiner som ligger langs bakken og er dekket av vegetasjon. Den ses ofte i en ansamling på 10–20 galler. I Norge er arten vanlig på Østlandet.

Andricus sieboldi (Hartig 1843)
Creative Commons Attribution | Arnstein Staverløkk | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.