Vepser: Andricus inflator.

Andricus inflator har to generasjoner med to særegne galler. Sommergallen dannes på forsommeren i knopper, mens vintergallen dannes i bladhjørner på greiner. Arten er utbredt på Østlandet, og er ofte å finne på mindre eiketrær. Den opptrer ofte tallrikt.

Andricus inflator Hartig 1840
Creative Commons Attribution | Arnstein Staverløkk | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.