Vepser: Andricus rhyzomae.

Andricus rhyzomae er en lite kjent art. Vintergallen vokser skjult nede ved basis på små eiketrær, og har en rund overflate og lys farge under voksestadiet. På ettersommeren blir gallen brun og vedaktig. Arten har få funn i Norge, og kan lett forveksles med nærstående arter.

Andricus rhyzomae (Hartig 1843)
Creative Commons Attribution | Arnstein Staverløkk | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.