Vepser: Andricus curvator.

Andricus curvator er en av de vanligste gallvepsene i Norge, og kan bli svært tallrik på enkelte eiketrær. Den har to generasjoner med særegne galler. Arten er funnet nord til Trøndelag.

Andricus curvator Hartig 1840
Creative Commons Attribution | Arnstein Staverløkk | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.