Stilkvepser: Andricus quercuscorticis.

Andricus quercuscorticis legger egg som blir til vintergaller i silvevet under barken på eika. Sommergallene dannes i nyskudd og i bladhjørner, og er kryptiske, små og eggformete. I Norge finnes arten nord til Sogn. 

Andricus quercuscorticis (Linnaeus 1761)
Creative Commons Attribution | Arnstein Staverløkk | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.