Ceroptres clavicornis danner ikke egne galler, men er inkvilin hos Andricus quercusradicis. Den har én generasjon i året og overvintrer i gallen. Arten kan kjennes igjen på en bred kløft under antennefestene. I Norge følger den trolig vertens utbredelse i Sør-Norge. 

Kjennetegn

Arten har to vertikale kanter (en kløft) under antennefestene som skiller den fra andre gallveps.

Hunn: Antennene er gulbrune med 13 antenneledd. Hodet er svart og med en tydelig kløft under antennefestene. Mellomkroppen er svart og med tverrgående mikrostruktur på oversiden. Full lengde på notauliene og en kort midtfure på ryggsiden. Vingeskjellene (tegulae) er mørke. Skutellgropene er adskilte. Mesopleuron har en svak struktur i øvre del. Beina er gulbrune. Vingene har lyse ribber og jevn behåring. Bakkroppen er mørkebrun og skinnende med tydelige adskilte segmenter og ikke punktuering. Lengde 1,2–2,2 mm.

Hann: Antennene er gule med 14–15 antenneledd. Første antenneledd (scapus) er mørkebrunt og andre antenneledd (pedicellus) er tydelig rundt og mørkebrunt. Hodet er mørkebrunt med noe mikrostruktur. Under antennefestene er det to riller som danner en kløft. Hodet er spredt behåret med korte, lyse hår. Mellomkroppen er mørkebrun med mange hvite hår. Ryggsiden har komplette notaulier og en kort midtfure imellom dem. Vingeskjellene (tegulae) er mørke. Skutellgropene er adskilte. Mesopleuron har en svak struktur i øvre del. Beina er brungule. Vingene har lyse ribber og jevn behåring. Bakkroppen er mørkebrun, skinnende, med tydelige adskilte segmenter og ikke punktuert. Lengde 1,2–1,5 mm.

En kløft under antennefestene er karakteristisk for Ceroptres clavicornis.

Vertsforhold

Arten er inkvilin hos Andricus quercusradicis.

Utbredelse

Arten er registrert på Sør- og Østlandet.

Forvekslingsarter

Arten danner ikke galler selv, men kan forveksles med både Synergus spp., Saphonecrus sp. og Periclistus spp.