Stilkvepser: Ceroptres clavicornis.

Ceroptres clavicornis danner ikke egne galler, men er inkvilin hos Andricus quercusradicis. Den har én generasjon i året og overvintrer i gallen. Arten kan kjennes igjen på en bred kløft under antennefestene. I Norge følger den trolig vertens utbredelse i Sør-Norge. 

Ceroptres clavicornis Hartig, 1840
Creative Commons Attribution | Arnstein Staverløkk | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.