Stilkvepser: Periclistus caninae.

Arten danner ikke egne galler, men er inkvilin og parasitterer gallen til Diplolepis mayri og Diplolepis eglantariae. Arten skiller seg fra nærstående arter ved at den ikke har heldekkende struktur på mesopleuron. I Norge finnes den nord til Trøndelag.

Periclistus caninae (Hartig 1840)
Creative Commons Attribution | Arnstein Staverløkk | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.