Partenogenetisk hunn av Cynips longiventris klekt fra vintergall.

Cynips longiventris har kulerunde galler med lyse striper som sitter på undersiden av eikeblader om høsten. Disse er på størrelse med erter. Sommergallen er mer kryptisk og vokser nær stammen på treet. I Norge er arten vanlig på Østlandet og langs Sognefjorden.

Hunn av Cynips longiventris klekt fra vintergall.

Kjennetegn

Sommergallene er små, ca. 2 mm, pæreformet og hårete. De vokser på små skudd på områder ved barken på eiketreet.

Vintergallene vokser på undersiden av eikeblader og er karakteristisk rødlige med lyse striper på overflaten. 

Partenogenetisk hunn: Antennene har 13 antenneledd. Tykt førsteledd (scapus) og langt tredjeledd. Hodet er gyllenbrunt og sterkt hårete. Munndelene er mørke. Mellomkroppen er svart til nøttebrun og veldig hårete. Ryggsiden er glatt med svarte/nøttebrune striper. Notauliene har full lengde, men ingen midtfure imellom dem. Vingeskjellene (tegulae) er brune. Lite, nøttebrunfarget skutell. Mørke og adskilte skutellgroper. Mesopleuron er mørkt og hårete. Beina er gyllenbrune med lange lyse hår. Vingene har mørke ribber og lyse hår. Bakkroppen er skinnende mørkebrun med en karakteristisk hårtuft i enden av eggleggingssliren. Lengde 3,2 mm.

Hunn: Antennene er brune med 14 antenneledd. De to første antenneleddene (scapus og pedicellus) er tykke. Tredje antenneledd er langt og rett. Hodet er brunt/svart med lyse hår. Munndelene er gule. Mellomkroppen er dypt brunfarget, skinnende på ryggsiden med spredt behåring i front. Notauliene har full lengde, men det er ingen midtfure imellom dem. Det er noe ruglete struktur på det svarte skutellet. Mesopleuron er uskulptuert. Beina er lyse med brune skygger og dekket av lange lyse hår. Vingene har brune ribber og mørk behåring. Bakkroppen er mørk brun til svart. Lengde ca. 2,5 mm.

Hann: Antenner med 15 antenneledd. De to første antenneleddene (scapus og pedicellus) er tykke. Tredje antenneledd er langt og rett. Hodet er mørkt brunt med mørk behåring. Munndelene er gule. Mellomkroppen er dypt brunfarget, skinnende på ryggsiden med behåring i front. Notauliene har full lengde, og det er en kort midtfure imellom dem. Skutellum er sterkt skulptuert. Mesopleuron er svart. Beina er gule med mørke og hårete hofter. Vingene har brune ribber og mørke hår. Bakkroppen er mørk brun og skinnende. Lengde ca. 2,5 mm.

Klekking av vintergaller innendørs om høsten er en fin hobby. Her er det den partenogenetiske hunnen som klekker fra vintergallen.

Vertsforhold

Cynips longiventris har hele sin livssyklus knyttet til eik. 

Utbredelse

Utbredt på Sør- og Østlandet og langs kysten nord til Sogn.

Forvekslingsarter

Gallen kan forveksles med Cynips divisa i tidlig fase, men ingen andre enn Cynips longiventris har slike lyse striper på gallen.

Vintergaller av Cynips longiventris på bladet. Ås i Akershus.

Gall av Cynips longiventris med utgnagshull.