Partenogenetisk hunn av Andricus callidoma klekt fra vintergall, funnet tidlig på våren.

Andricus callidoma danner gallene sine i bladhjørnet på eikegreinene. Vintergallen som modnes om høsten er klubbeformet og kan ha et rødskjær. Arten er funnet nord til Trøndelag.

Kjennetegn

Sommergallen dannes i blomsterraklene hos eik Quercus spp. i mai. Gallene ligner små rosiner i fargene grønn/lilla, og måler ca. 5 mm i lengde.

Vintergallen til A. callidoma utvikler seg i bladhjørnet nær enden på greina eller årsskuddet på eik Quercus spp. Gallen har form som en klubbe med seks til ti langsgående riller rundt larvekammeret. Rillene ender i en spiss over larvekammeret. Eiketrærne kan være gamle, men da dannes gallene gjerne i nyskudd rundt stammen.

Partenogenetisk hunn: Antennene er oransjebrune med tykke førsteledd (scapus), og til sammen 14 antenneledd. Mellomkroppen er mørk oransje med tre nøttebrune striper på ryggsiden. Notauliene har full lengde. Beinas farge varierer fra mørk til lys oransje. Vingene har mørke ribber og jevn behåring. Bakkroppen er oransje og litt lysere under, skinnende og tydelige skiller mellom segmentene. Lengde 2,6 mm.

Hunn: Antennene er gule og hårete med 13 antenneledd. Hodet er glatt og mørkebrunt. Mellomkroppen er glatt og litt lysere brun enn hodet. Notauliene strekker seg helt ut. Beina er gule med lyse hår og mørke klør. Vinger med lyse ribber og jevn behåring. Bakkroppen er mørkegul. Lengde 1,5 mm.

Hann: Antenner er gule med 15 antenneledd. Hodet er gulbrunt og med mange små lyse hår. Mellomkroppen er gulbrun, glatt og med lyse hår. Notauliene strekker seg helt ut. Beina er gule med mørke klør. Vinger med lyse ribber og jevn lysebrun behåring. Bakkroppen gulbrun og glatt med tydelig skille mellom bakkroppssegmentene. Lengde ca. 1,5 mm.

Vertsforhold

A. callidoma utvikler seg på eik Quercus robur i løpet av sommeren og høsten. Eiketrærne kan være gamle, men gallene dannes gjerne i nye skudd rundt stammen eller i bladhjørner med hvilende meristem.

Vintergall av Andricus callidoma, Malmøya i Larvik.

Utbredelse

Arten er trolig utbredt i de områdene av landet hvor det vokser eik, både viltvoksende og plantete trær. Registrerte funn er gjort nord til Trøndelag.

Forvekslingsarter

Vintergallen som modnes på høsten kan forveksles med vintergallen til Andricus malpighii​, men sistnevnte er ikke med sikkerhet registrert i Norge. Vintergallen til A. malpighii skal ha en kortere og mer skinnende spiss.

Taksonomisk kommentar: Andricus callidoma har tidligere vært antatt å ha kun én generasjon, men DNA-strekkoding av larver fra galler og voksne individer viser at A. callidoma er den overvintrende generasjonen av Andricus quadrilineatus.