Den kjønnete hunnen til perlegallveps Neuroterus anthracinus legger egg i midtribben på eikeblader. Der vokser det ut en rund liten gall med ett larvekammer. Når gallen modnes får den røde prikker. Arten er vanlig på Sør- og Østlandet.

Kjennetegn

Vintergallen ligner en perle, og utvikles på undersiden av eikebladet. Denne faller til bakken når den modner og gallvepsen klekker høst/vår. Den ukjønnede hunnen legger så egg i nye eikeknopper og gir opphav til en gall i knoppen. Denne gallen vokser fort på våren og de kjønnete gallvepsene klekker etter et par uker.

Partenogenetisk hunn: Antennene er gulbrune med 13 antenneledd. Tykt første- (scapus) og andreledd (pedicellus), og kort tredjeledd (F1). Hodet er nøttebrunt med et svart felt mellom de gule punktøynene (ocelli). Munnpalpene er gulbrune og kjevene er litt mørkere. Mellomkroppen er mørkebrun med svarte felter og mangler hår. Ryggsiden med svak mikrostruktur («coriaceous») skulptuering. Skutellgropene er skinnende og adskilte. Mesopleuron er skinnende. Beina er gulfarget. Vingene har lysebrune ribber og hår. Bakkroppen er skinnende og brun med tydelig adskilte segmenter, som er lysere i kantene. Lengde ca. 2,2 mm.

Hunn: Antennene er mørke hvorav tredje- til femte antenneledd (F1–F3) er nøttebrune. Tykt førsteledd (scapus) og andreledd (pedicellus). I alt 15 antenneledd. Hodet er svart med lyse hår. Kjevene er nøttebrune med svarte kanter, og palpene er brune og hårete. Mellomkroppen er svart og har en glatt ryggside med læraktig mikrostruktur ("leathery"). Notauliene er komplette med full lengde, men ingen midtfure imellom. Vingeskjellene (tegulae) er gule. Lett mikrostruktur ("leathery") på et hårete skutell. Skutellgropene er delvis adskilte. Mesopleuron er skulptuert. Beina er gule og hårete med mørkere farge på hofter og klør. Vingene har mørke ribber og lyse hår. Det er antydning til brun flekk rundt midten av framvingen. Bakkroppen er svart og har tydelig adskilte segmenter, samt lyse hår på første segment. Lengde ca. 2,2 mm.

Hann: Antennene er brune med 16 antenneledd. Tynt førsteledd (scapus) og langt andreledd (pedicellus). Hodet er mørkebrunt, lett skulptuert og hårete. Den har lyse munnpalper, og gule kjever med nøttebrune kanter. Mellomkroppen er skinnende mørk brun, og ryggsiden er glatt og uten særlig hår. Notauliene har full lengde, men ingen midtfure imellom. Skutellet er lett skulptuert uten groper. Mesopleuron er glatt, med noe svak struktur. Beina er gulbrune med lyse hår. Hoftene og lårene er mørkere. Vingene har gulbrune ribber og mørke hår. Bakkroppen er mørkebrun med en liten petiole. Tydelig adskilte segmenter med noen hår. Lengde ca. 3,3 mm.

Vertsforhold

Vintergallen dannes i bladribben på eikebladets underside, mens sommergallen dannes i knopper på årsskudd. Vintergallen klekkes om høsten eller påfølgende år.

Utbredelse

Vanlig på Sør- og Østlandet.

Forvekslingsarter

Fullt utviklete vintergaller kan ikke forveksles med gallene til noen annen art. Sommergallen, som dannes i knopper, er vanskeligere å finne enn å forveksle med andre arters galler.