Vepser: Cynips longiventris.

Cynips longiventris har kulerunde galler med lyse striper som sitter på undersiden av eikeblader om høsten. Disse er på størrelse med erter. Sommergallen er mer kryptisk og vokser nær stammen på treet. I Norge er arten vanlig på Østlandet og langs Sognefjorden.

Cynips longiventris Hartig 1840
Creative Commons Attribution | Arnstein Staverløkk | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.