Mesochra rapiens har en kort og robust kropp der den fremre delen av hodepartiet er markert. Den er i hovedsak en brakkvannsart som synes å trives godt i tidevannsestuarier.

Nøkkelkarakterer

Mesochra rapiens har en kort og robust kropp og med et stort øye i den framskutte delen av hodepartiet (rostrum). Både ytre (exopod) og indre del (endopod) av første benpar har tre ledd. Kjønnsåpningslappen (operculum) er lite framtredende. Det bakerste leddet på bakkroppen (caudal ramus) er like lang som bred, men smalner svakt av mot enden. Den første antennen (antennule) består av syv ledd. Hos hannen er indre del av femte benpar treleddet og karakterisert ved at her er det to relativt lange og kraftige nåler samt en som er noe kortere og slankere. I følge litteraturen har spermatoforen (operculum) hos hannen 5–6 nåler ved åpningen.

Hunn: Lengde 0,50–0,63 mm

Hann: Lengde 0,38–0,47 mm

Økologi og utbredelse

Mesochra rapiens ble funnet av G.O. Sars i brakkvannspytter i Sør-Norge (Sars (1911)). Senere er arten funnet i fire lokaliteter i Øst- og Nord-Norge. Funnlokalitetene ligger mellom 4 og 38 moh. Med unntak av Isesjøen, som er ferskvannslokalitet lokalisert sørøst av Oslo og som ligger ca 5 km fra kysten, ligger de øvrige funnlokalitetene nær sjøen. Arten er utbredt i Palearktis og Nearktis.