Epactophanes richardi er en liten art med en variert morfologi. Kroppen er slank og ormlignende.

Nøkkelkarakterer

Ytre (exopod) del av første benpar har tre ledd, mens indre benpar (endopod) er 2-leddet. Ytre del av de tre neste benparene (2–4) er korte. Kjønnsåpningslappen (operculum) har 6–10 spisse pigger, men vi finner også varianter med 3–4 store pigger. I Norge kan antall pigger variere mellom 2 og 8. Det bakerste leddet på bakkroppen (caudal ramus) er omtrent dobbelt så langt som bredt og er glatt i ytterkant. Den første antennen (antennule) består av seks til syv ledd (norske individer har syv ledd).

Hunn: Lengde 0,29–0,49 mm

Hann: Lengde 0,40–0,45 mm

Økologi og utbredelse

Med unntak av at E. richardi mangler i de sørligste delene av landet, har den en spredt utbredelse ellers, også inkludert Svalbard. Den er en kosmopolitisk, kaldstenoterm art som er svært tolerant i forhold til varierende miljøforhold og fins i et vidt spekter av habitater (kilder, innsjøer, dammer, huler, «rock pools», hule trær, jord, løv). Funnene er gjort fra havnivå og opp til 876 moh.

Forvekslingsarter