Maraenobiotus brucei er en art som varierer med hensyn til morfologi. De fleste funnene av arten er gjort på Svalbard.

Nøkkelkarakterer

Både ytre (exopod) og indre del (endopod) av første benpar hos Maraenobiotus brucei har tre 2 ledd, mens benpar 2 og 3 har en 3-leddet ytre del og 2-leddet indre del. Det siste leddet på ytre del av benpar 2 mangler en børste på innsiden, noe vi finner på det tredje benparet. Kjønnsåpningslappen (operculum) har 6–10 små pigger (hos hannen: 4–7). Det bakerste leddet på bakkroppen (caudal ramus) er omtrent dobbelt så langt som bredt. Det første antenneparet har åtte ledd.

Hunn: Lengde 0,62–0,76 mm

Hann: Lengde 0,50–0,52 mm

Økologi og utbredelse

De fleste funnene av M. brucei er gjort på Svalbard. Fra fastlands-Norge foreligger det kun to funn (Øst- og Nord-Norge). Den er vanligst i små vannforekomster i lavereliggende områder (dammer, pytter og bekker), men den er også funnet i strandsonen til større innsjøer. Ofte er funnlokalitetene omgitt med mose, mens bunnen kan bestå av små steiner, grus, sand, leire eller mose. Maraenobiotus brucei har en palearktisk og nearktisk utbredelse.

Forvekslingsarter