Bryocamptus vejdovskyi er en ny art for Norge som er blitt funnet i to innsjøer på Østlandet.

Nøkkelkarakterer

Ytre del (exopod) til de fire første benparene har tre ledd, mens indre del (endopod) har tre ledd på de fire første benparene og to ledd på det fjerde benparet. Ytre del av det første benparet er noe lengre enn det indre, mens hos de neste tre benparene (2–4) er indre del kortere enn ytre del. Kjønnsåpningslappen (operculum) har 7–12 kraftige tråder. Det bakerste leddet på bakkroppen (caudal ramus) er lengre enn det er vidt. Mens den ytre endebørsten er velutviklet, er den indre kort. Den første antennen (antennule) består av åtte ledd.

Hunn: Lengde 0,64–0,80 mm

Hann: Lengde 0,60–0,70 mm

Økologi og utbredelse

Bryocamptus vejdovskyi er en relativt ny art for Norge som er blitt funnet i to innsjøer på Østlandet. Arten er vanligst i næringsfattige myrvann og er sjelden i næringsrike innsjøer. Den kan leve i et vidt spekter av habitater (dammer, temporære vannforekomster, sumper, rennende vann, bekkekanter, grotter og jord). B. vejdovskyi har en palearktisk og nearktisk utbredelse, og fins fra høyfjellet og ned mot havnivå.

Forvekslingsarter