Bryocamptus echinatus er en sjelden art som først i den seinere tid er blitt funnet i et begrenset antall lokaliteter i Nord- og Øst-Norge. Den fins både i stillestående og rennende vann, samt i grotter og kilder.

Nøkkelkarakterer

Bryocamptus echinatus har en robust kropp der bakre kant av kroppsleddene (somites) har et tversgående bånd med små tagger på undersiden. Ytre del (exopod) av de fire første benparene har tre ledd, dvs det samme som indre del av det første benparet. Indre del av de neste tre benparene er 2-leddet. Det siste leddet av ytre del til benparene 2–4 er avlange. Hos det første benparet er indre del (endopod) lenger enn ytre del (exopod), mens hos de tre neste benparene (2–4) er indre del kortere enn ytre del. Den framskutte delen av hodepartiet (rostrum) er beskjeden. Kjønnsåpningslappen (operculum) har 11–17 fine tagger. Det bakerste leddet på bakkroppen (caudal ramus) er lengre enn det er bredt Den første antennen (antennule) består av åtte ledd.

Hunn: Lengde 0,55–0,62 mm

Hann: Lengde 0,50–0,57 mm

Økologi og utbredelse

Den har en palearktisk og midt-østlig (Iran) utbredelse. I Norge er den en sjelden art som først i den seinere tid er blitt funnet i et berenset antall lokaliteter i Nord- og Øst-Norge. Den kan finnes både i rennende og stillestående vann der den lever i profundalsonen. Ellers er den funnet i grotter, kilder, mose og i antropogene strukturer. Den er regnet som en kaldstenoterm art.