Bryocamptus pygmaeus er en vanlig art som har et karakteristisk utseende. Med unntak av Svalbard, er den funnet i hele fastlands-Norge der den er mest vanlig i innsjøer.

Nøkkelkarakterer

Bryocamptus pygmaeus har et sylindrisk utseende. Ytre del (exopod) av de fire første benparene har tre ledd, mens tilsvarende indre benpar (endopod) er 2-leddet. Hos det første benparet er indre del (endopod) like langt som ytre del (exopod), mens hos de neste tre benparene (2–4) er indre del kortere enn ytre del. Den framskutte delen av hodepartiet (rostrum) er ubetydelig. Kjønnsåpningslappen (operculum) har 7–16 tagger. Hos hannen finner vi færre tagger (2–4), men de er kraftigere enn hos hunnen. Det bakerste leddet på bakkroppen (caudal ramus) er like langt som det er bredt, med lange børster i bakkant. Lengden til den innerste børsten er 4/5 av kroppslengden, mens den ytre er ca halvparten så lang som den indre. Den første antennen (antennule) er kort og består av åtte ledd.

Hunn: Lengde 0,40–0,70 mm

Hann: Lengde 0,38–0,50 mm

Økologi og utbredelse

Bryocamptus pygmaeus er en vanlig art med en vid økologisk amplitude og som, med unntak av Svalbard, er funnet over hele fastlands-Norge. Selv om den er mest vanlig i strandsonen og på bunnen av innsjøer fins den i et vidt spekter av habitater; dammer, rennende vann, mose, myrområder, avfall, løv, porevann, grunnvann, hule trær, jordsmonn, ballastvann, brakkvann, menneskeskapte konstruksjoner som vannledninger og kullgruver.

Forvekslingsarter