Epactophanes muscicolus er en liten art med en variert morfologi. Kroppen er slank og ormlignende.

Nøkkelkarakterer

Ytre (exopod) del av første benpar har tre ledd, mens indre benpar (endopod) er 2-leddet. Ytre del av de tre neste benparene (2–4) er korte. Kjønnsåpningslappen (operculum) har 4–8 pigger, som er mindre enn de vi finner hos E. richardi. Det bakerste leddet på bakkroppen (caudal ramus) er omtrent 1,5x så langt som bredt og er besatt med 2–3 små pigger på innsiden. Den første antennen (antennule) består av syv ledd.

Hunn: Lengde 0,35–0,49 mm

Hann: Lengde 0,27–0,40 mm

Økologi og utbredelse

Epactophanes muscicolus er først i de senere årene blitt registrert i Norge der den er funnet i elver, mose (grøfter i barskog) og i strandsonen til innsjøer. Med unntak av Sør-Norge har den en spredt forekomst ellers i landet. Funnene er gjort mellom 14 og 420 moh. Flere taksonomer hevder at dette er en av mange varianter av den kosmopolitiske arten E. richardi.

Forvekslingsarter