Attheyella crassa er relativt sjelden i Norge. Den har en kort og tykk kropp med en sylindrisk form og er funnet i et vidt spekter av habitater.

Nøkkelkarakterer

Kroppen til Attheyella crassa smalner gradvis av mot bakenden. Bakre kant av kroppsleddene (somites) er sagtagget både på over- og undersiden. Både ytre (exopod) og indre del (endopod) av første benpar har tre ledd. Forkant av hodet (rostrum) er smalt. Kjønnsåpningslappen (operculum) er lite framtredende, og er besatt med et stort antall små pigger. Det bakerste leddet på bakkroppen (caudal ramus) er omtrent 1,5 så langt som bredt og er tydelig innsnevret baktil med en pukkel på oversiden. Hos hannen har dette leddet en rektangulær form og er omtrent dobbelt så langt som bredt. Den første antennen (antennule) består av åtte ledd. Hos hannen er det fjerde segmentet oppsvulmet.

Hunn: Lengde 0,50–0,65 mm

Hann: Lengde 0,38–0,47 mm

Økologi og utbredelse

I Norge er A. crassa vanligvis funnet i litoralsonen til større innsjøer. Alle funnene stammer fra Sør-Norge og er gjort mellom 5 og 217 moh. Arten har en palearktisk utbredelse og kan påtreffes i mange forskjellige habitater, eksempelvis på steinstrender, i innsjøer, permanente og temporære dammer, rennende vann, bladkompost, fuktig jord, mose og grotter. Den er en oligosaprob art med vid toleranse med hensyn til temperatursvingninger.