Hoppekreps: Attheyella crassa.

Attheyella crassa er relativt sjelden i Norge. Den har en kort og tykk kropp med en sylindrisk form og er funnet i et vidt spekter av habitater.

Attheyella crassa (G.O.Sars, 1863)
Creative Commons Attribution | Inta Dimante-Deimantovica | Bjørn Walseng | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.