Maraenobiotus vejdovskyi er en morfologisk variabel, kald-stenoterm art som er sjelden i Norge.

Nøkkelkarakterer

Både ytre (exopod) og indre del (endopod) av første benpar hos Maraenobiotus vejdovskyi har 2 ledd, mens benpar 2 og 3 har en 3-leddet ytre del og 2-leddet indre del. Den framskutte delen av hodepartiet (rostrum) er redusert. Kjønnsåpningslappen (operculum) har 8–12 pigger, mens det bakerste leddet på bakkroppen (caudal ramus) er omtrent like langt som bredt. Det første antenneparet har åtte ledd.

Hunn: Lengde 0,45–0,70 mm

Hann: Lengde 0,46–0,50 mm

Økologi og utbredelse

Så langt er det kun gjort to funn av M. vejdovskyi i Norge, respektive ett i Øst-Norge og ett i Vest-Norge. Den har en palearktisk utbredelse og er typisk for elver og moserike sumper i høyereliggende områder. Den er også funnet i strandsonen til større innsjøer, i strø og i grotter.

Forvekslingsarter