Hoppekreps: Bryocamptus pygmaeus.

Bryocamptus pygmaeus er en vanlig art som har et karakteristisk utseende. Med unntak av Svalbard, er den funnet i hele fastlands-Norge der den er mest vanlig i innsjøer.

Bryocamptus pygmaeus
Creative Commons Attribution | Inta Dimante-Deimantovica | Bjørn Walseng | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.