Jordsmonnsforekomst består av én binær enkeltvariabel for hver av 15 jordsmonntyper. 

Jordsmonn er definert som laget av løsmaterialer på marka i landsystemer, som er dannet og modifisert gjennom geologiske prosesser. 2JM Jordsmonnforekomst består av én binær enkeltvariabel for forekomst eller fravær av hver av 15 jordsmonntyper.