Vingespenn

Hann 32–37 mm.

Kjennetegn

Hunnens reduserte vinger er ca. 5 mm.

Totalutbredelse

Europa og Kaukasus.

Utbredelse i Norge

Vanlig særlig i kyst- og fjordstrøk nord til Nordmøre. Sjelden rundt Oslofjorden.

Unge stadier

Larven lever på ulike løvtrær.

Flyvetid

Medio mars - april.

Økologi

I løvskog, kratt og hager.