Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 1,165
Limniske 0
Terrestriske 1,165
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 335
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Bilder