Brunsvart kartlav.

Brunsvart kartlav er en vanlig art på stein i Norge, både i lavlandet og i fjellet. Den vokser ofte på litt fuktige steder, som ved bekker eller innsjøstrender. Den tilhører en liten gruppe arter som har store, brune, to-rommete sporer og rødbrunt epihymenium som ikke inneholder krystaller. Blant disse artene, kjennes brunsvart kartlav på mangel på lavsyrer i thallus. Gruppen er under revisjon, og taksonomien som presenteres her er midlertidig.

Brunsvart kartlav Rhizocarpon badioatrum (Spreng.) Th. Fr.
Creative Commons Attribution | Einar Timdal | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.