Polarkartlav.

Polarkartlav er en vanlig art i fjellet i Sør-Norge og også i lavlandet i Nord-Norge og i Arktis. Den er nært beslektet med rimkartlav, som har et mer sørlig og lavereliggende tyngdepunkt. De to artene minner om gruppen av arter omkring brunsvart kartlav, men skiller seg fra denne gruppen ved å ha et grønnlig epihymenium som inneholder krystaller av lavsyrer, ikke brunt epihymenium uten krystaller. 

Polarkartlav Rhizocarpon copelandii (Körber) Th. Fr.
Creative Commons Attribution | Einar Timdal | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.