Norsk kartlav. Rustskivelav. Mønjelav. Kobbergranittlav.