Bleiksyl.

Bleiksyl kan kjennes på sine ugreina podetier og bleikt kjøttfarga fruktlegemer. Den opptrer av og til med rødflekka basalskjell i sør. Arten er utbredt hovedsakelig på død ved i barskog på Østlandet og i Trøndelag og er ellers nokså sjelden.

Bleiksyl Cladonia norvegica Tønsberg & Holien
Creative Commons Attribution | Håkon Holien | Einar Timdal | NORD Universitet | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.