Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 4,980
Limniske 22
Terrestriske 4,925
Marine 33
Antatt antall uoppdagede arter 2,410
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Bilder