Rødplettlav. Raudberglav.
Kart. Utbredelse i Norge.