Melrødbeger.

Melrødbeger er en finsorediøs rødfruktet begerlav med smale begre og kraftig blåhvit UV-reaksjon. Det er en kystart som er vanligst på død ved i fuktige granskoger i Midt-Norge. Den er svært lik kystrødbeger og skilles enklest fra den på UV-reaksjonen.

Melrødbeger Cladonia umbricola Tønsb. & Ahti
Creative Commons Attribution | Håkon Holien | Einar Timdal | NORD Universitet | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.