Svartfotreinlav. Grå reinlav.

Svartfotreinlav kan ligne grå reinlav, men har som regel en varm, rødbrun fargetone i greinspissene og små runde, lyse areoler på mørk bunn og dyster svartgrå farge nederst. Den vokser generelt fuktig og er særlig vanlig på ombrotrofe myrer og i fuktige kystheier.

Svartfotreinlav Cladonia stygia (Fr.) Ruoss
Creative Commons Attribution | Håkon Holien | Einar Timdal | NORD Universitet | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.
  • Creative Commons Attribution | Håkon Holien

Grå reinlav kjennes på lysegrå podetier med rik forgreining og som regel ensidig bøyde greinspisser. Greinene og innersylinderen er bleike helt til basis til forskjell fra svartfotreinlav. Den er vanlig på berg og blokker i kystheier og på bakken i lavfuruskog.

Grå reinlav Cladonia rangiferina (L.) F. H. Wigg.
Creative Commons Attribution | Håkon Holien | Einar Timdal | NORD Universitet | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.