Pigglav. Pigglav.

Pigglav er en svakt til middels greina, gulgrønn begerlav med hule greiner og karakteristisk brunpiggete greinspisser. Den er vidt utbredt og vanlig i det meste av landet. Pigglav vokser gjerne i regelmessige tuer, ofte i blanding med reinlavarter.

Pigglav Cladonia uncialis (L.) Wigg.
Creative Commons Attribution | Håkon Holien | Einar Timdal | NORD Universitet | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.

Pigglav er en svakt til middels greina, gulgrønn begerlav med hule greiner og karakteristisk brunpiggete greinspisser. Den er vidt utbredt og vanlig i det meste av landet. Pigglav vokser gjerne i regelmessige tuer, ofte i blanding med reinlavarter.

Pigglav Cladonia uncialis (L.) Wigg.
Creative Commons Attribution | Håkon Holien | Einar Timdal | NORD Universitet | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.