Spisslav.

Spisslav har som regel sylforma til svakt greina podetier med lengdestriper, små skjell og gryn. Den er sjelden fertil og er en kalkkrevende art med spredt utbredelse i det meste av landet.

Spisslav Cladonia acuminata (Ach.) Norrl.
Creative Commons Attribution | Håkon Holien | Einar Timdal | NORD Universitet | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.