Norsk kartlav.

Norsk kartlav er en liten pionérart på skifer og jernrikt berg. Den tilhører de små, gule artene, og er ofte parasittisk på arter i familien Acarosporaceae når den er ung. Det parasittiske stadiet er imidlertid kort og uten spor på velutviklete eksemplarer. Arten er relativt vanlig i hele landet, men mest på soleksponert stein og berg i fjellet.

Norsk kartlav Rhizocarpon norvegicum Räsänen
Creative Commons Attribution | Einar Timdal | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.