Variabelen 9TS Tresjiktstruktur angir antallet veldefinerte vertikale kronesjikt på et tresatt areal.

Et veldefinert kronesjikt er et høydeintervall over bakken som inneholder vesentlig flere trær (basert på faktisk trehøyde) enn tilgrensende høydeintervaller]; merk at antallet sjikt i en flersjiktet skogsmark, det vil si på et tresatt areal uten veldefinerte vertikale kronesjikt, skal settes = 3 mens antallet sjikt settes til ‘ikke relevant’ i en arealenhet uten tresetting; merk også at ‘busksjiktstruktur’ (forekomst av busksjikt) kommer til uttrykk gjennom variabelen busksjiktsdekning (1AG–B).