Bergartsforekomst består av én binær enkeltvariabel for hver av 107 enkeltbergarter fordelt på 4 hovedbergartskategorier. Forekomst registreres for observert(e) bergart(er); alle andre bergarter anses som fraværende. 

Bergarter klassifiseres etter sammensetningen av mineralene de består av, og måten de har blitt dannet på. 2BE Bergartsforekomst består av 107 enkeltbergarter, fordelt på fire hovedbergartskategorier. Forekomst registreres for observert(e) bergart(er); alle andre bergarter anses som fraværende.