Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 35
Limniske 0
Terrestriske 35
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 3
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Bilder