Korallrot.

I motsetnad til den meir grovvaksne huldreblomen, er denne bleike og klorofyll-frie planten nokså vanleg å finne, og han kjem mange stader att årvisst. Han er ikkje så mykje å sjå til, men om ein brukar ei lupe for å studere blomane, ser ein at dei er riktig så nette.

Korallrot Corallorhiza trifida Châtel.
Creative Commons Attribution | Reidar Elven | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.