Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 108
Limniske 1
Terrestriske 107
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 25
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Bilder