Lappmarihand.
  • Creative Commons Attribution Share-alike | Reidar Elven

Lappmarihand er ein attraktiv fargeklatt i floraen på baserike myrar i høgtliggjande strøk, med sine purpurraude, nokså store blomar. Den staden der mange har sett denne planten, er i naturreservatet Sølendet ved Aursunden i ST Røros, der han veks i stor mengd, men han er ikkje sjeldsynt i andre fjellstrøk heller.

Lappmarihand Dactylorhiza majalis subsp. lapponica (Laest. ex Hartm.) H.Sund.
Creative Commons Attribution | Reidar Elven | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.