Grønnkurle.
  • Creative Commons Attribution Share-alike | Eli Fremstad

Grønkurle er ikkje akkurat ein prangande plante med sine brungrøne blomar, og han er nokså ulik dei andre norske marihand-artane. Korleis den sjenerte grønkurla har landa i same slekt som dei meir fargerike marihendene, treng ei forklaring. Ut ifrå molekylære undersøkingar høyrer ho likevel heime i slekta Dactylorhiza. Dette har òg støtte i dei nokså talrike hybridane som er funne, mellom grønkurle og andre Dactylorhiza-artar.

Grønnkurle Dactylorhiza viridis (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase
Creative Commons Attribution | Reidar Elven | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.